Sveta pisma
Kronološki redoslijed sadržaja
Fusnote
Tema

Kronološki redoslijed sadržaja

Datum

Mjesto

Odsjeci

1823.

rujan

Manchester, New York

2

1828.

srpanj

Harmony, Pennsylvania

3

1829.

veljača

Harmony, Pennsylvania

4

ožujak

Harmony, Pennsylvania

5

travanj

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9, 10

svibanj

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13*

lipanj

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

ljeto

Manchester, New York

19

1830.

Wayne County, New York

74

travanj

Fayette, New York

20*, 21

travanj

Manchester, New York

22, 23

srpanj

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

kolovoz

Harmony, Pennsylvania

27

rujan

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

listopad

Manchester, New York

32

listopad

Fayette, New York

33

studeni

Fayette, New York

34

prosinac

Fayette, New York

35*, 36*, 37*

1831.

siječanj

Fayette, New York

38, 39, 40

veljača

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

ožujak

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48

svibanj

Kirtland, Ohio

49, 50

svibanj

Thompson, Ohio

51

lipanj

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

srpanj

Sion, okrug Jackson, Missouri

57

kolovoz

Sion, okrug Jackson, Missouri

58, 59

kolovoz

Independence, Missouri

60

kolovoz

Rijeka Missouri, Missouri

61

kolovoz

Chariton, Missouri

62

kolovoz

Kirtland, Ohio

63

rujan

Kirtland, Ohio

64

listopad

Hiram, Ohio

65, 66

studeni

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 70, 133

prosinac

Hiram, Ohio

71

prosinac

Kirtland, Ohio

72

1832.

siječanj

Hiram, Ohio

73

siječanj

Amherst, Ohio

75

veljača

Hiram, Ohio

76

ožujak

Hiram, Ohio

77, 79, 80, 81

ožujak

Kirtland, Ohio

78

travanj

Independence, Missouri

82, 83

kolovoz

Hiram, Ohio

99

rujan

Kirtland, Ohio

84

studeni

Kirtland, Ohio

85

prosinac

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833.

veljača

Kirtland, Ohio

89

ožujak

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

svibanj

Kirtland, Ohio

93

lipanj

Kirtland, Ohio

95, 96

kolovoz

Kirtland, Ohio

94, 97, 98

listopad

Perrysburg, New York

100

prosinac

Kirtland, Ohio

101

1834.

veljača

Kirtland, Ohio

102, 103

travanj

Kirtland, Ohio

104*

lipanj

rijeka Fishing, Missouri

105

studeni

Kirtland, Ohio

106

1835.

travanj

Kirtland, Ohio

107

kolovoz

Kirtland, Ohio

134

prosinac

Kirtland, Ohio

108

1836.

siječanj

Kirtland, Ohio

137

ožujak

Kirtland, Ohio

109

travanj

Kirtland, Ohio

110

kolovoz

Salem, Massachusetts

111

1837.

srpanj

Kirtland, Ohio

112

1838.

ožujak

Far West, Missouri

113*

travanj

Far West, Missouri

114, 115

svibanj

Spring Hill, okrug Daviess, Missouri

116

srpanj

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839.

ožujak

zatvor u Libertyju, okrug Clay, Missouri

121, 122, 123

1841.

siječanj

Nauvoo, Illinois

124

ožujak

Nauvoo, Illinois

125

srpanj

Nauvoo, Illinois

126

1842.

rujan

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843.

veljača

Nauvoo, Illinois

129

travanj

Ramus, Illinois

130

svibanj

Ramus, Illinois

131

srpanj

Nauvoo, Illinois

132

1844.

lipanj

Nauvoo, Illinois

135

1847.

siječanj

Winter Quarters (sada Nebraska)

136

1890.

listopad

Salt Lake City, Utah

Službena izjava 1

1918.

listopad

Salt Lake City, Utah

138

1978.

lipanj

Salt Lake City, Utah

Službena izjava 2