Sveta pisma
Nauk i savezi 9
Fusnote
Tema

Odsjek 9

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829. Oliver je podučen da bude strpljiv, i ponukan da bude zadovoljan pisanjem, za sada, po diktatu prevoditelja, umjesto da pokušava prevoditi.

1–6, Drugi drevni zapisi još trebaju biti prevedeni; 7–14, Mormonova knjiga prevodi se proučavanjem i duhovnom potvrdom.

1 Gle, kažem ti, sine moj, zato što nisi aprevodio u skladu s onim što zaželje od mene, i započeo si ponovno bpisati za slugu mojega, Josepha Smitha ml., upravo stoga htio bih da nastaviš dok ne dovršiš ovaj zapis koji povjerih njemu.

2 A tad, gle, adruge bzapise imam, za koje ću ti dati moć da možeš pomoći u prevođenju.

3 Budi strpljiv, sine moj, jer to je mudrost u meni, i nije potrebno da ti prevodiš u ovom trenutku.

4 Gle, djelo koje si pozvan činiti jest pisati za slugu mojega Josepha.

5 I gle, zato što ti ne nastavi kao što započe, kad poče prevoditi, ja oduzeh ovu povlasticu od tebe.

6 Ne amrmljaj, sine moj, jer to je mudrost u meni da postupih s tobom na ovaj način.

7 Gle, ti ne shvati; ti pretpostavi da ću ti je dati, kad ne promisli ništa drugo, doli da to bijaše pitati mene.

8 No gle, kažem ti da moraš aproučiti to u umu svojemu; tad me moraš bupitati je li to ispravno, a ako je ispravno, učinit ću da cgrudi tvoje dplamte u tebi; zato ćeš eosjetiti da je to ispravno.

9 No, ako to nije ispravno, nećeš imati takvih osjećaja, već ćeš osjetiti aobamrlost misli, koja će uzrokovati da zaboraviš ono što je krivo; zato ne možeš pisati ono što je sveto, osim ako ti to nije dano od mene.

10 Evo, da si znao ovo, mogao si aprevoditi; ipak, nije potrebno da prevodiš sada.

11 Gle, bijaše to potrebno kad ti započe; no ti se auplaši, i vrijeme prođe, i nije potrebno sada;

12 Naime, ne vidiš li da dadoh sluzi svojemu aJosephu dostatno snage kojom je to nadoknađeno? I nijednoga od vas ja ne osudih.

13 Čini ovo što ti zapovjedih, i napredovat ćeš. Budi vjeran, i ne popuštaj nikakvoj anapasti.

14 Stoj čvrsto u adjelu na koje te bpozvah, pa ni vlas s glave tvoje neće biti izgubljena, i bit ćeš cuzdignut u posljednji dan. Amen.