Sveta pisma
Nauk i savezi 85
Fusnote
Tema

Odsjek 85

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 27. studenoga 1832. Ovaj je odsjek izvadak iz prorokovog pisma Williamu W. Phelpsu, koji je živio u Independenceu, Missouri. Ono odgovara na pitanja o onim svecima koji se bijahu odselili u Sion, ali koji ne bijahu slijedili zapovijed da posvete svoj imetak i tako ne bijahu primili baštine svoje u skladu s uspostavljenim redom u Crkvi.

1–5, Baštine u Sionu trebaju se primati kroz posvećenje; 6–12, Jedan moćan i snažan dat će svecima njihovu baštinu u Sionu.

1 Dužnost je Gospodnjeg bilježnika, kojega on postavi, da vodi povijest i opći crkveni azapis o svemu što se zbiva u Sionu, i o svima onima koji bposvete imetak, i prime baštinu zakonito od biskupa;

2 I također o njihovom načinu življenja, vjeri njihovoj i djelima; i također o otpalima koji otpadnu nakon primanja baštine svoje.

3 Protivno je volji i zapovijedi Božjoj da oni koji ne prime baštinu svoju aposvećenjem, sukladno zakonu njegovu, kojega on dade, kako bi bnaplaćivao desetinu od naroda svojega, da ih pripravi za dan cosvete i ognja, imaju imena svoja zabilježena s narodom Božjim.

4 I nek se rodoslovlje njihovo ne vodi, i nek ne bude tamo gdje se može pronaći u kojem od zapisa ili u povijesti crkve.

5 Imena njihova neće se nalaziti, niti imena otaca, niti imena djece, zapisana u aknjizi zakona Božjega, govori Gospod nad Vojskama.

6 Da, ovako govori amiran nježan glas, što šapuće kroz sve i bproniče u sve, i često čini da kosti moje uzdrhte dok se očituje, govoreći:

7 I dogodit će se da ću ja, Gospod Bog, poslati jednoga moćnoga i snažnoga, što drži žezlo moći u ruci svojoj, odjeven svjetlošću kao plaštem, čija će usta izgovarati riječi, vječne riječi; dok će utroba njegova biti vrelo istine, da dovede u red dom Božji, i da sredi prema česticama baštine svetaca čija se imena nađu, kao i imena otaca njihovih i djece njihove, zapisana u knjizi zakona Božjega;

8 Dok će onaj čovjek, koji bijaše pozvan od Boga i postavljen, koji pruža ruku svoju kako bi podupro akovčeg Božji, pasti od strijele smrtne, poput stabla koje je udareno blještavom strijelom munje.

9 A svi oni koji se ne nađu zapisani u aknjizi spomenici neće naći nikakvu baštinu u taj dan, već će biti rasječeni, i udio njihov bit će im dodijeljen među nevjernicima, gdje su blelek i škrgut zubi.

10 Ovo ne govorim sam od sebe; zato, kao što Gospod govori, on će također ispuniti.

11 A oni koji su od velikog svećeništva, čija se imena ne nađu zapisana u aknjizi zakona, ili se pronađe da su botpali, ili da su cisključeni iz crkve, kao i oni od manjeg svećeništva, ili članovi, u taj dan neće naći baštinu među svecima Svevišnjega;

12 Zato, bit će im učinjeno kao i djeci svećenika, kako će se naći zabilježeno u drugom poglavlju, šezdeset i prvom i drugom stihu Knjige Ezrine.