Sveta pisma
Nauk i savezi 122
Fusnote
Tema

Odsjek 122

Riječ Gospodnja Josephu Smithu, proroku, dok bijaše zatvorenik u zatvoru u Libertyju, Missouri. Ovaj je odsjek izvadak iz poslanice Crkvi s datumom 20. ožujka 1839. (vidi zaglavlje odsjeka 121).

1–4, Krajevi zemaljski pitat će za ime Josepha Smitha; 5–7, Sve njegove pogibli i muke pružit će mu iskustvo i biti za njegovo dobro; 8–9, Sin Čovječji siđe dublje od svega toga.

1 Krajevi zemaljski pitat će za aime tvoje, i bezumnici će ti se izrugivati, a pakao će bjesnjeti protiv tebe;

2 Dok će čisti u srcu, i mudri, i plemeniti, i kreposni tražiti asavjet, i ovlast, i blagoslove neprestance iz ruke tvoje.

3 A narod se tvoj neće nikad okrenuti protiv tebe svjedočanstvom izdajnika.

4 I premda će te utjecaj njihov baciti u nevolje, i među rešetke i zidove, bit ćeš smatran časnim; i samo na akratko, i glas će tvoj biti strašniji posred neprijatelja tvojih negoli u razjarena blava, zbog pravednosti tvoje; i Bog će tvoj stajati uz tebe u vijeke vjekova.

5 Ako si pozvan proći kroz tegobe; ako si u pogiblima među lažnom braćom; ako si u pogiblima među razbojnicima; ako si u pogiblima na kopnu ili na moru;

6 Ako si optužen svakojakim lažnim optužbama; ako neprijatelji tvoji navale na tebe; ako te otrgnu iz društva oca tvojega i majke i braće i sestara; i ako te isukanim mačem neprijatelji tvoji otrgnu od grudi žene tvoje, i potomstva tvojega, a tvoj stariji sin, premda mu je samo šest godina, prione uz odjeću tvoju, i kaže: Oče moj, oče moj, zašto ne možeš ostati s nama? O, oče moj, što će ti ljudi učiniti s tobom? i ako on tad bude odgurnut od tebe mačem, a ti budeš odvučen u zatvor, i neprijatelji tvoji vrebaju oko tebe poput avukova za krvlju jaganjčevom;

7 I budeš li bačen u jamu, ili u ruke ubojica, a smrtna osuda bude izrečena nad tobom; budeš li bačen u adubinu; ako se uzburkani valovi urote protiv tebe; ako žestoki vjetrovi postanu neprijatelj tvoj; ako nebesa skupe mrklinu, a sva se počela udruže da zapriječe put; i vrhu svega, ako same ralje bpaklenske razjape širom usta za tobom, znaj, sine moj, da će ti sve ovo pružiti ciskustvo, i bit će za dobro tvoje.

8 aSin Čovječji bsiđe dublje od svega toga. Jesi li ti veći od njega?

9 Dakle, drži se puta svojega, i svećeništvo će aostati s tobom; jer bmeđe su njihove utvrđene, oni ne mogu prijeći. cDani su tvoji poznati, i godine se tvoje neće brojem umanjiti; zato, dne boj se što čovjek može učiniti, jer Bog će biti s tobom u vijeke vjekova.