Sveta pisma
Nauk i savezi 82
Fusnote
Tema

Odsjek 82

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Independenceu, okrug Jackson, Missouri, 26. travnja 1832. Prilika bijaše vijeće velikih svećenika i starješina Crkve. Na tom vijeću Joseph Smith bijaše podržan kao predsjednik velikoga svećeništva, u koju službu on prethodno bijaše zaređen na saboru velikih svećenika, starješina i članova u Amherstu, Ohio, 25. siječnja 1832. (vidi zaglavlje odsjeka 75). Ova objava ponavlja upute dane u ranijoj objavi (odsjek 78) za uspostavljanje tvrtke — poznate kao Ujedinjena tvrtka (pod vodstvom Josepha Smitha, pojam »red« kasnije je zamijenio riječ »tvrtka«) — za upravljanje crkvenim trgovačkim i izdavačkim naporima.

1–4, Gdje je mnogo dano, mnogo se traži; 5–7, Tama vlada u svijetu; 8–13, Gospod je obvezan kada činimo ono što on kaže; 14–18, Sion mora rasti u ljepoti i svetosti; 19–24, Svaki čovjek treba tražiti dobrobit svojeg bližnjega.

1 Zaista, zaista, kažem vama, sluge moji, u onoj mjeri u kojoj vi aoprostiste jedan drugomu prijestupe svoje, upravo tako ja, Gospod, opraštam vama.

2 Ipak, ima onih među vama koji sagriješiše silno; da, doista asvi vi sagriješiste; no zaista kažem vam, čuvajte se odsele, i klonite se grijeha, da teški sudovi ne bi pali na glave vaše.

3 Jer od onoga kome je amnogo dano mnogo se btraži; a onaj tko csagriješi protiv većega dsvjetla primit će veću osudu.

4 Vi prizivate ime moje radi aobjava, i ja vam ih dajem; i u onoj mjeri u kojoj ne obdržavate besjede moje, koje vam dajem, postajete prijestupnici; a bpravda i sud kazna su koja je pripojena zakonu mojemu.

5 Zato, što govorim jednomu govorim svima: aPazite, jer bprotivnik širi gospodstva svoja, i ctama vlada;

6 A srdžba se Božja raspaljuje protiv žitelja zemlje; i nitko ne čini dobro, jer svi skrenuše s aputa.

7 A sad, zaista kažem vam, ja, Gospod, neću vas držati odgovornima ni za jedan agrijeh; pođite putovima svojim i ne griješite više; no, onoj duši koja griješi bprijašnji će se grijesi vratiti, govori Gospod, Bog vaš.

8 I opet, kažem vam, dajem vam anovu zapovijed, da biste razumjeli volju moju gledom na vas;

9 Ili, drugim riječima, dajem vam upute kako se možete aponašati preda mnom, da bi vam se to okrenulo na spasenje vaše.

10 Ja, Gospod, aobvezan sam kad vi činite što ja kažem; no, kad vi ne činite što ja kažem, nemate obećanja.

11 Zato, zaista kažem vam, potrebno je da sluge moji Edward Partridge i Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert i Sidney Rigdon, i sluga moj Joseph Smith, i John Whitmer i Oliver Cowdery, i W. W. Phelps i Martin Harris budu vezani azajedno svezom i savezom koji ne mogu biti prekršeni prijestupom, a da sud smjesta ne uslijedi, u raznim upravništvima vašim —

12 Kako bi upravljali poslovima siromašnih, i svime što se odnosi na biskupstvo i u zemlji Sionu i u zemlji Kirtlandu;

13 Jer ja posvetih zemlju Kirtland u pravo vrijeme svoje za dobrobit svetaca Svevišnjega, i kao akolčić za Sion.

14 Jer Sion mora rasti u ljepoti, i u svetosti; granice njegove moraju biti proširene; kolčići njegovi moraju biti osnaženi; da, zaista kažem vam, aSion mora ustati i odjenuti se blijepim haljinama svojim.

15 Zato, dajem vam ovu zapovijed, da se vežete ovim savezom, i to će biti učinjeno u skladu sa zakonima Gospodnjim.

16 Gle, ovdje je mudrost također u meni za dobro vaše.

17 I vi trebate biti aravnopravni, ili drugim riječima, trebate imati jednaka prava na imovinu, za dobrobit vođenja poslova upravništava svojih, svatko u skladu sa željama svojim i potrebama svojim, u onoj mjeri u kojoj su želje njegove pravične —

18 I sve ovo za dobrobit crkve živoga Boga, da bi svaki čovjek mogao uvećati atalent svoj, da bi svaki čovjek mogao steći druge talente, da, i to stostruko, da budu pohranjeni u Gospodnje bspremište, kako bi postali zajedničko vlasništvo cijele crkve —

19 Svaki čovjek tražeći dobrobit bližnjega svoga, i čineći sve uz aoko uprto na slavu Božju.

20 Ovaj ared odredih da bude vječni red vama, i nasljednicima vašim, u onoj mjeri u kojoj ne budete griješili.

21 A s dušom koja zgriješi protiv ovoga saveza, i otvrdne srce svoje protiv njega, postupit će se u skladu sa zakonima crkve moje, i ona će biti izručena audaranjima Sotone sve do dana otkupljenja.

22 A sad, zaista kažem vam, i ovo je mudrost, stvorite sebi prijatelje uz pomoć mamona nepravednosti, i oni vas neće uništiti.

23 Prepustite sud samo meni, jer moj je i ja ću anaplatiti. Mir nek bude s vama; blagoslovi moji nek ostanu s vama.

24 Jer još je doista akraljevstvo vaše, i bit će zauvijek, ne otpadnete li od postojanosti svoje. Upravo tako. Amen.