Sveta pisma
Nauk i savezi 37
Fusnote
Tema

Odsjek 37

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, blizu Fayettea, New York, u prosincu 1830. Ovdje je dana prva zapovijed gledom na sabiranje u ovoj rasporedbi.

1–4, Sveci su pozvani sabirati se u Ohiu.

1 Gle, kažem vam kako nije potrebno po meni da aprevodite dalje sve dok ne pođete u Ohio, i to zbog neprijatelja i radi dobrobiti vaše.

2 I opet, kažem vam da nećete ići sve dok ne budete propovijedali evanđelje moje u onim dijelovima, i ojačali crkvu gdje god se nalazila, a posebice u aColesvilleu; jer gle, oni se mole meni s velikom vjerom.

3 I opet, zapovijed dajem crkvi kako je potrebno po meni da se skupe u aOhiu, za vrijeme kad će se sluga moj Oliver Cowdery vratiti k njima.

4 Gle, ovdje je mudrost, i nek svaki čovjek abira za sebe dok ja ne dođem. Upravo tako. Amen.