Sveta pisma
Nauk i savezi 4
Fusnote
Tema

Odsjek 4

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, ocu njegovom Josephu Smithu st. u Harmonyju, Pennsylvania, u veljači 1829.

1–4, Neustrašiva služba spašava Gospodinove službenike; 5–6, Božanske odlike osposobljuju ih za službeništvo; 7, Ono što je Božje mora se tražiti.

1 Evo gle, ačudesno djelo uskoro će izaći na vidjelo među djecom ljudskom.

2 Zato, o vi koji se upuštate u aslužbu Bogu, gledajte da mu bslužite svim csrcem, moću, umom i snagom svojom, da biste mogli stati dbez krivnje pred Boga u posljednji dan.

3 Zato, ako imate želje služiti Bogu, apozvani ste na djelo;

4 Jer gle, anjiva je već bijela za bžetvu; a gle, onaj tko zamahuje srpom svojim u snazi svojoj, taj sabire u cžitnicu da ne propadne, već da donese spasenje duši svojoj;

5 A avjera, bnada, cdobrotvornost i dljubav, uz eoko uprto na fslavu Božju, osposobljuju ga za djelo.

6 Sjetite se vjere, akreposti, spoznaje, umjerenosti, bstrpljivosti, bratske dobrote, bogobojaznosti, dobrotvornosti, cponiznosti, dmarljivosti.

7 aIštite, i primit ćete; kucajte, i otvorit će vam se. Amen.