Sveta pisma
Nauk i savezi 137
Fusnote
Tema

Odsjek 137

Viđenje dano Josephu Smithu, proroku, u hramu u Kirtlandu, Ohio, 21. siječnja 1836. Prilika bijaše posluživanje uredaba u pripremi za posvećenje hrama.

1–6, Prorok vidi svojeg brata Alvina u celestijalnom kraljevstvu; 7–9, Objavljen je nauk spasenja za mrtve; 10, Sva su djeca spašena u celestijalnom kraljevstvu.

1 aNebesa se otvoriše nad nama, i ja ugledah bcelestijalno kraljevstvo Božje, i slavu njegovu, da li u ctijelu ili izvan njega ne mogu reći.

2 Vidjeh nenadmašnu ljepotu avrata kroz koja će baštinici toga kraljevstva ući, koja bijahu poput bplamenova ognjenih što kruže;

3 Također ablještavo prijestolje Božje, na kojemu sjeđahu bOtac i cSin.

4 Vidjeh lijepe ulice toga kraljevstva, koje imahu izgled kao da su popločane azlatom.

5 Vidjeh Oca aAdama i bAbrahama; i coca svojega i dmajku svoju; brata svojega eAlvina što davno zaspa;

6 I začudih se kako to bijaše da on poluči abaštinu u tom kraljevstvu, vidjevši da bijaše otišao iz ovog života prije nego što Gospod bijaše pružio ruku svoju da sabere Izraela po bdrugi put, i ne bijaše ckršten za otpust grijeha.

7 Ovako dođe aglas Gospodnji meni, govoreći: Svi koji umriješe bbez spoznaje o ovom evanđelju, koji bi ga primili da im bijaše dopušteno ostati, bit će cbaštinici dcelestijalnog kraljevstva Božjeg;

8 Također svi koji umru odsele bez spoznaje o njemu, koji abi ga primili svim srcem svojim, bit će baštinici toga kraljevstva;

9 Jer ja ću, Gospod, asuditi svim ljudima prema bdjelima njihovim, prema cželji srdaca njihovih.

10 I ja također vidjeh da su sva djeca koja umru prije nego što prispiju k adobi odgovornosti bspašena u celestijalnom kraljevstvu na nebu.