Sveta pisma
Nauk i savezi 30
Fusnote
Tema

Odsjek 30

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Davidu Whitmeru, Peteru Whitmeru ml. i Johnu Whitmeru u Fayetteu, New York, u rujnu 1830., nakon trodnevnog sabora u Fayetteu, no prije nego što se crkveni starješine raziđoše. U početku je ovaj materijal bio objavljen kao tri objave; prorok ga je spojio u jedan odsjek za izdanje Nauka i saveza iz 1835.

1–4, David Whitmer je ukoren, jer nije služio marljivo; 5–8, Peter Whitmer ml. treba pratiti Olivera Cowderyja na misiji k Lamancima; 9–11, John Whitmer je pozvan propovijedati evanđelje.

1 Gle, kažem tebi, aDavide, da se ti buplaši čovjeka i ne cosloni se na me za snagu kako si morao.

2 Već um tvoj bijaše uz ono što je azemaljsko više negoli uz ono što je od mene, Tvorca tvojega i uz službeništvo na koje si pozvan; i ti ne pokloni pažnju Duhu mojemu, ni onima koji bijahu postavljeni nad tobom, već te uvjeriše oni kojima ja ne zapovjedih.

3 Stoga, ostavljen si iskati za sebe iz ruke moje, i apomno razmišljati o onomu što primi.

4 I dom će tvoj biti u kući oca tvojega, sve dok ti ne dadem daljnje zapovijedi. I ti ćeš se pobrinuti za aslužbeništvo u crkvi, i pred svijetom, i u krajevima uokolo. Amen.

5 Gle, kažem tebi, aPetere, da trebaš krenuti na bput svoj s bratom svojim Oliverom; jer cvrijeme dođe kad je poželjno po meni da otvoriš usta svoja kako bi navješćivao evanđelje moje; zato ne boj se, već poklanjaj dpažnju riječima i savjetu brata svojega, koje će ti on dati.

6 I budi ucviljen u svim nevoljama njegovim, uvijek uzdižući srce svoje k meni u molitvi i vjeri za njegovo i svoje izbavljenje; jer dadoh njemu moć da izgrađuje acrkvu moju među bLamancima;

7 I nikoga ne postavih da bude savjetnik njegov aiznad njega u crkvi, gledom na crkvene poslove, osim ako to nije brat njegov, Joseph Smith ml.

8 Stoga poklanjaj pažnju ovome i budi marljiv u obdržavanju zapovijedi mojih, i bit ćeš blagoslovljen za vječni život. Amen.

9 Gle, govorim tebi, slugo moj Johne, da otpočneš od sada nadalje aproglašavati evanđelje moje kao bglasom trublje.

10 I tvoj će posao biti kod brata tvojega Philipa Burroughsa, i u tom kraju uokolo, da, gdje te se god može čuti, sve dok ti ne zapovjedim da odeš odatle.

11 I sav će posao tvoj biti u Sionu, sa svom dušom tvojom, od sada nadalje; da, uvijek ćeš otvarati usta svoja za stvar moju, ne aplašeći se što bčovjek može učiniti, jer ja sam cs tobom. Amen.