Sveta pisma
Nauk i savezi 135
Fusnote
Tema

Odsjek 135

Proglašenje mučeništva Josepha Smitha, proroka, i njegova brata Hyruma Smitha, patrijarha, u Carthageu, Illinois, 27. lipnja 1844. Ovaj dokument bijaše uključen na kraju izdanja Nauka i saveza iz 1844., koje bijaše gotovo spremno za objavljivanje kada Joseph i Hyrum Smith bijahu ubijeni.

1–2, Joseph i Hyrum ubijeni kao mučenici u zatvoru u Carthageu; 3, Proglašava se vrhovni položaj proroka; 4–7, Njihova nevina krv svjedoči o istinitosti i božanskom podrijetlu djela.

1 Kako bismo zapečatili svjedočanstvo o ovoj knjizi i o Mormonovoj knjizi, proglašavamo amučeništvo bJosepha Smitha, proroka, i Hyruma Smitha, patrijarha. Ustrijeli ih u czatvoru u Carthageu, 27. lipnja 1844. oko pet sati poslije podne, naoružana svjetina — obojena crno — od 150 do 200 osoba. dHyrum bijaše ustrijeljen prvi i on pade smireno, uzviknuvši: Ja sam mrtav čovjek! Joseph skoči kroz prozor, i bijaše ustrijeljen nasmrt pri tom pokušaju, uzviknuvši: O Gospode Bože moj! Obojica bijahu strijeljani nakon što bijahu mrtvi, na surov način, i obojica primiše po četiri metka.

2 aJohn Taylor i Willard Richards, dvojica od Dvanaestorice, bijahu jedine osobe u prostoriji u tom trenutku; prvi bijaše izranjen na divljački način s četiri metka, ali se dosad oporavio; drugi je, providnošću Božjom, umaknuo, bez ijedne rupe na svojoj odjeći.

3 Joseph Smith, aprorok i bvidjelac Gospodnji, učini više, osim jedino Isusa, za spasenje ljudi u ovome svijetu, od bilo kojeg drugog čovjeka koji je ikad živio u njemu. U kratkom razdoblju od dvadeset godina iznio je na vidjelo Mormonovu knjigu, koju je preveo darom i moću Božjom, i bijaše sredstvo njezina objavljivanja na dva kontinenta; on posla cpuninu vječnoga evanđelja, koju ona sadrži, do četiri kraja zemlje; iznese na vidjelo objave i zapovijedi koje tvore ovu knjigu Nauka i saveza, i mnoge druge mudre dokumente i upute za dobrobit djece ljudske; sabra mnoge tisuće svetaca posljednjih dana, utemelji velik dgrad, i ostavi glas i ime što ne mogu biti ubijeni. Živio je velik, i umro je velik u očima Boga i svojeg naroda; i poput većine Gospodnjih pomazanika u drevna vremena, on zapečati svoje poslanje i svoja djela vlastitom ekrvlju svojom, a tako i brat njegov Hyrum. U životu ne bijahu podijeljeni, i u smrti ne bijahu rastavljeni!

4 Kad Joseph krenu u Carthage da se preda tobožnjim zahtjevima zakona, dva ili tri dana prije svojeg ubojstva, on reče: »Idem kao ajanje na klanje; no, smiren sam poput ljetnoga jutra; imam savjest slobodnu od uvrede prema Bogu, i prema svim ljudima. Umrijet ću nevin, i još će se govoriti o meni — Bijaše umoren hladnokrvno.« — Istoga jutra, nakon što se Hyrum spremio za polazak — može li se reći na klanje? Da, jer tako bijaše — on pročita sljedeći odlomak, pri svršetku dvanaestog poglavlja Etera u Mormonovoj knjizi, i tu zavrnu list:

5 I dogodi se, pomolih se Gospodu da dade poganima milost, tako da oni mogu imati dobrotvornost. I dogodi se da mi Gospod reče: Nemaju li oni dobrotvornosti, to nije važno za tebe, ti si bio vjeran; stoga, tvoje će haljine biti aočišćene. A jer vidje slaboću svoju, bit ćeš učinjen jakim, sve dok ne sjedneš na mjesto koje pripravih u dvorima Oca svojega. A sad ja … želim zbogom poganima; da, i također braći svojoj koju ljubim, sve dok se ne susretnemo pred bsudištem Kristovim, gdje će svi ljudi znati da haljine moje nisu umrljane krvlju vašom. cOporučitelji su sada mrtvi, a njihova je oporuka na snazi.

6 Hyrumu Smithu bijahu četrdeset i četiri godine u veljači 1844., a Josephu Smithu bijaše trideset i osam u prosincu 1843.; i od sada nadalje imena će njihova biti svrstana među mučenike vjeroispovijesti; a čitatelj u svakom narodu podsjetit će se da su Mormonova knjiga, i ova knjiga Nauka i saveza crkve, plaćene najboljom krvlju devetnaestoga stoljeća kako bi ih se iznijelo na vidjelo za spasenje upropaštenoga svijeta; te, ako vatra može naštetiti azelenom stablu radi slave Božje, koliko li će lako ona spaliti suha stabla da očisti vinograd pokvarenosti. Oni življahu radi slave; oni umriješe radi slave; i slava je vječna nagrada njihova. Iz razdoblja u razdoblje imena će njihova prelaziti na potomstvo kao dragulji za posvećene.

7 Oni bijahu nevini za bilo kakav zločin, kako se često dokazivalo ranije, i bijahu jedino pritvoreni u zatvoru zavjerom izdajica i opakih ljudi; i njihova nevina krv na podu zatvora u Carthageu krupan je pečat pripojen »Mormonstvu« kojega nijedan sud na zemlji ne može odbaciti, i njihova nevina krv na grbu države Illinois, uz prekršeno povjerenje države na koje se guverner obveza, svjedočanstvo je o istinitosti vječnoga evanđelja koje cijeli svijet ne može opovrgnuti; i njihova nevina krv na stijegu slobode, i na ispravi magna charta Sjedinjenih Država, poklisar je za vjeroispovijest Isusa Krista, koji će dirnuti srca poštenih ljudi među svim narodima; i njihova nevina krv, uz nevinu krv svih mučenika podno ažrtvenika koje Ivan vidje, vapit će ka Gospodu nad Vojskama dok god on ne osveti tu krv na zemlji. Amen.