Sveta pisma
Nauk i savezi 27
Fusnote
Tema

Odsjek 27

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, u kolovozu 1830. U pripremi za bogoslužje za kojega se sakrament kruha i vina trebao posluživati Joseph pođe nabaviti vino. Susrete ga nebeski glasnik i on primi ovu objavu, dio koje bijaše zapisan tada, a ostatak sljedećeg rujna. Voda se sada koristi umjesto vina u sakramentalnim službama Crkve.

1–4, Izneseni su znameni koji će se koristiti u blagovanju sakramenta; 5–14, Krist i sluge njegovi iz svih rasporedbi blagovat će od sakramenta; 15–18, Odjenite cijeli oklop Božji.

1 Poslušajte glas Isusa Krista, Gospoda svojega, Boga svojega i Otkupitelja svojega, čija je riječ aživa i moćna.

2 Jer gle, kažem vam, nije važno što ćete jesti ili što ćete piti kada blagujete od asakramenta, bude li tako da činite to okom uprtim na bslavu moju — sjećajući se pred Ocem tijela mojega koje bijaše položeno za vas, i ckrvi moje koja bijaše prolivena za dotpust grijeha vaših.

3 Stoga, zapovijed vam dajem da ne kupujete vina ni žestokih pića od neprijatelja svojih;

4 Stoga ne blagujte ni od kakvoga, osim ako nije odnova izrađeno među vama; da, u ovome kraljevstvu Oca mojega koje će se izgraditi na zemlji.

5 Gle, ovo je mudrost u meni; stoga ne čudite se, jer čas dolazi kad ću apiti od ploda trsova s vama na zemlji, i s bMoronijem, koga poslah k tebi da objavi Mormonovu knjigu, što sadrži puninu vječnog evanđelja mojega, kojemu povjerih ključeve zapisa cštapa Efrajimova;

6 I također s aIlijasom, komu povjerih ključeve ostvarenja obnove svega izgovorenog ustima svih svetih proroka otkako svijet postade, gledom na posljednje dane;

7 I također Ivanom sinom Zaharijinim, kojega Zahariju on a(Ilijas) pohodi i dade obećanje da će imati sina, i ime će njegovo biti bIvan, i on će biti ispunjen duhom Ilijasovim;

8 A toga Ivana poslah k vama, sluge moji, Josephe Smithe ml. i Olivere Cowdery, da vas zaredi u prvo asvećeništvo koje primiste, kako biste mogli biti pozvani i bzaređeni baš kao cAron;

9 I također aIlijom, kojemu povjerih ključeve moći bokretanja srdaca otaca k djeci, i srdaca djece k ocima, da cijela zemlja ne bi bila udarena kletvom;

10 I također s Josipom i Jakovom, i Izakom, i Abrahamom, ocima vašim, po kojima aobećanja ostaju;

11 I također s Mihaelom, to jest aAdamom, ocem svih, knezom svih, pradavnim;

12 I također s Petrom, i Jakovom, i Ivanom, koje poslah k vama, po kojima vas azaredih i potvrdih da budete bapostoli, i naročiti csvjedoci za ime moje, i obnašate ključeve službeništva svojega i istoga onog što objavih njima;

13 Kojima apovjerih bključeve kraljevstva svojega, i crasporedbu devanđelja za eposljednja vremena; i za fpuninu vremenā, u čemu ću sabrati u gjedno sve, i što je na nebu i što je na zemlji;

14 I također sa svima onima koje mi Otac moj adade iz svijeta.

15 Stoga uzdignite srca svoja i radujte se, i opašite bokove svoje, i uzmite na sebe sav aoklop moj, da biste mogli odoljeti zlome danu, učinivši sve, da biste mogli bstajati.

16 Stojte, dakle, s bokovima svojim aopasanim bistinom, imajući na sebi coklop dpravednosti, i nogama svojim obuvenim pripremom evanđelja emira, za koje poslah fanđele svoje da vam ga povjere;

17 Uzimajući štit vjere kojim ćete biti sposobni ugasiti sve agoruće strijele opakih;

18 I uzmite kacigu spasenja, i mač Duha mojega koji ću izliti na vas, i riječ moju koju vam objavljujem, i budite jedinstveni gledom na sve što god budete tražili od mene, i budite vjerni dok ja ne dođem, i bit ćete auzneseni, te ćete, tamo gdje sam ja, vi biti btakođer. Amen.