Sveta pisma
Nauk i savezi 111
Fusnote
Tema

Odsjek 111

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Salemu, Massachusetts, 6. kolovoza 1836. U to vrijeme vođe Crkve bijahu u velikom dugu zbog svojeg rada u službeništvu. Čuvši da će im velika svota novca biti dostupna u Salemu, prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith i Oliver Cowdery otputovaše tamo iz Kirtlanda, Ohio, da istraže ovu tvrdnju, i kako bi propovijedali evanđelje. Braća obaviše nekoliko stavaka crkvenih poslova i ponešto propovijedahu. Kada postade očito da nikakav novac neće biti raspoloživ, vratiše se u Kirtland. Nekoliko čimbenika istaknutih u pozadini događaja odražava se u načinu izražavanja u ovoj objavi.

1–5, Gospod se brine za vremenite potrebe svojih slugu; 6–11, On će postupati milosrdno prema Sionu i odrediti sve za dobro svojih slugu.

1 Ja, Gospod Bog vaš, nisam nezadovoljan polaskom vašim na ovo putovanje, unatoč ludostima vašim.

2 Imam veliko blago u ovom gradu za vas, za dobrobit Siona, i mnogo ljudi u ovom gradu, koje ću sabrati u pravo vrijeme za dobrobit Siona, posredstvom vašim.

3 Zato je poželjno da sklopite poznanstva s ljudima u ovome gradu, kako budete navedeni, i kako vam bude dano.

4 I dogodit će se u pravo vrijeme da ću predati ovaj grad u ruke vaše, tako da ćete imati moć nad njim, toliko da oni neće otkriti tajne dijelove vaše; a bogatstvo njegovo u zlatu i srebru bit će vaše.

5 Ne brinite se za adugove svoje, jer ću vam dati moć da ih isplatite.

6 Ne brinite se za Sion, jer ću postupati milosrdno prema njemu.

7 Ostanite na ovome mjestu, i u krajevima uokolo;

8 A mjesto gdje je volja moja da ostanete, uglavnom, bit će vam naznačeno amirom i moću Duha mojega, što će dotjecati k vama.

9 Ovo mjesto možete dobiti plaćajući najam. I raspitajte se marljivo o drevnijim žiteljima i osnivačima ovoga grada;

10 Naime, ima više blaga od jednoga za vas u ovome gradu.

11 Zato budite amudri kao zmije, a ipak bez grijeha; i ja ću odrediti sve za bdobro vaše, toliko brzo koliko ste vi sposobni to primiti. Amen.