Sveta pisma
Nauk i savezi 120
Fusnote
Tema

Odsjek 120

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 8. srpnja 1838., otkrivajući raspolaganje imetkom od naplaćene desetine, kako je spomenuto u prethodnoj objavi, odsjek 119.

1 Zaista, ovako govori Gospod, vrijeme sada dođe kad će anjime raspolagati vijeće sastavljeno od Prvog predsjedništva Crkve moje, te biskupa i vijeća njegova, i velikog vijeća mojega; i kroz glas moj njima, govori Gospod. Upravo tako. Amen.