Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 122


Tiết 122

Lời Chúa ban cho Tiên Tri Joseph Smith trong khi là một tù nhân trong ngục thất ở Liberty, Missouri. Tiết này là một đoạn trích từ một bức thư gửi cho Giáo Hội đề ngày 20 tháng Ba năm 1839 (xem tiêu đề của tiết 121).

1–4, Các nơi tận cùng của trái đất sẽ hỏi đến tên của Joseph Smith; 5–7, Tất cả những hiểm nguy và khốn khổ của ông sẽ đem lại kinh nghiệm cho ông và lợi ích cho ông; 8–9, Con của Người đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó.

1 Các nơi tận cùng của trái đất sẽ hỏi đến tên ngươi, và những kẻ điên rồ sẽ nhạo báng ngươi, và ngục giới sẽ tức giận chống lại ngươi;

2 Trong khi đó những người có tấm lòng thanh khiết, và những người khôn ngoan, và những người quý phái, và những người đức hạnh, sẽ luôn tìm kiếm những lời khuyên dạy, quyền uy và các phước lành từ tay ngươi.

3 Và dân của ngươi sẽ không bao giờ trở mặt chống ngươi vì lời làm chứng của những kẻ phản bội.

4 Và mặc dù ảnh hưởng của họ sẽ mang lại sự rắc rối cho ngươi, và khiến ngươi phải bị bỏ vào song sắt và bốn bức tường, nhưng ngươi sẽ được vinh dự; và chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng nói của ngươi sẽ trở nên khủng khiếp hơn một con sư tử dữ tợn giữa đám kẻ thù của mình, nhờ sự ngay chính của ngươi; và Thượng Đế của ngươi sẽ đứng bên ngươi mãi mãi và đời đời.

5 Nếu ngươi được kêu gọi để trải qua cơn hoạn nạn; nếu ngươi phải bị nguy hiểm giữa những người anh em giả dối; nếu ngươi bị nguy hiểm giữa đám trộm cướp; nếu ngươi bị nguy hiểm giữa biển cả hay trên đất liền;

6 Nếu ngươi bị kết tội bằng tất cả mọi cách thức buộc tội sai lầm; nếu kẻ thù của ngươi xông sả vào ngươi; nếu chúng tách lìa ngươi khỏi xã hội của cha mẹ, và anh chị em ngươi; và nếu kẻ thù ngươi tuốt gươm tách lìa ngươi khỏi lòng của vợ ngươi và của con cái ngươi; và con trai đầu lòng của ngươi, mặc dù mới lên sáu tuổi, sẽ nắm chéo áo ngươi mà nói rằng: Ba ơi, ba ơi, sao ba không ở lại với chúng con? Ba ơi, những người ấy muốn làm gì ba vậy? và rồi nếu nó bị đẩy ra khỏi ngươi bằng lưỡi gươm, và ngươi bị kéo lê vào tù, và các kẻ thù của ngươi rình mò quanh ngươi chẳng khác chi lũ sói đang khát máu cừu non;

7 Và nếu ngươi bị liệng xuống hố sâu, hay vào trong tay quân sát nhân, và ngươi phải bị lãnh án tử hình; nếu ngươi bị liệng xuống biển sâu; nếu những đợt sóng cuồn cuộn chảy dồn dập trên ngươi; nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi; nếu trời trở nên tối đen, và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi; và nhất là, nếu hầm của ngục giới há rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho ngươi.

8 Con của Người đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Há ngươi cao trọng hơn Đấng ấy chăng?

9 Vậy nên, hãy tiếp tục con đường của ngươi, và rồi chức tư tế sẽ với ngươi; vì giới hạn của chúng đã được định rồi, nên chúng không thể vượt qua được. Ngày tháng của ngươi đã được biết, và những năm của ngươi sẽ chẳng ít hơn được; vậy nên, chớ sợ hãi chi những điều loài người có thể làm được, vì Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi và đời đời.