Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 85
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 85

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 27 Noviembre 1832. Li jun tasal a’in isinb’il chaq sa’ jun li hu kixtz’iib’a li Profeet re laj William W. Phelps, li kiwan rochoch sa’ Independence, Missouri. Naxsume li patz’om chirixeb’ laj santil paab’anel li ak xe’q’axon Sion a’ut ink’a’ xe’xtaaqe chaq li taqlahom re xq’axtesinkil li k’a’ru wankeb’ re, ut xb’aan a’an ink’a’ ke’xk’ul chaq li reechanihomeb’ jo’ chanru li xaqab’anb’il k’anjelil sa’ li iglees.

1–5, Eb’ li eechanihomej sa’ Sion tento te’k’ule’q xb’aan li q’axtesink; 6–12, Jun li nim xwankil ut kaw xmetz’ew tixk’e reheb’ laj santil paab’anel li reechanihomeb’ sa’ Sion.

1 A’an lix teneb’ankil laj tz’iib’anel re li Qaawa’, li kixxaqab’ chaq, naq tixtz’iib’a jun esilal, ut jun axhuhil li iglees sa’ junajil, chirix chixjunil li k’a’aq re ru nak’ulman Sion, ut chirixeb’ chixjunil li bneke’q’axtesink re li eechej, ut li neke’k’uluk re li reechanihomeb’ jo’ chanru li chaq’rab’ rik’in li obiisp;

2 Ut jo’kan ajwi’ chanru lix yu’ameb’, ut lix paab’aaleb’, ut lix k’anjeleb’, ut jo’kan ajwi’ eb’ laj q’etol paab’aal li neke’xq’et xpaab’aaleb’ chirix xk’ulb’al li reechanihomeb’.

3 Moko naxk’am ta rib’ rik’in li rajom ut lix taqlahom li Dios naq eb’ li moko neke’k’uluk ta re li reechanihomeb’ xb’aan li aq’axtesink, jo’ chanru lix chaq’rab’ li kixk’e a’an, re naq a’an btixk’ul lix lajetqileb’ lix tenamit, re xkawresinkileb’ choq’ re li kutan re ceeqajunk ut re k’atok, naq te’tz’iib’amanq lix k’ab’a’eb’ rik’in lix tenamit li Dios.

4 Chi moko taatz’iib’amanq resil lix xe’toonileb’, chi moko taak’uulamanq b’ar wi’ taatawmanq sa’ junaq reheb’ li resilal malaj xhuhil li iglees.

5 Moko te’tawmanq ta lix k’ab’a’eb’, chi moko xk’ab’a’eb’ li yuwa’b’ej, chi moko xk’ab’a’eb’ li alal k’ajolb’ej chi tz’iib’anb’il sa’ axhuhil lix chaq’rab’ li Dios, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal.

6 Relik chi yaal, jo’ka’in naxye li ach’ina xyaab’ kuxej li q’un na’aatinak, li nahasb’ak chiru ut bnaxq’ax ru chixjunil li k’a’aq re ru, ut chi kok’ aj xsa’ naxk’e lin b’aqel chi chenchotk naq nak’ehok chi k’utmank, li naxye:

7 Ut taak’ulmanq naq laa’in, li Qaawa’ Dios, tintaqla jun li nim xwankil ut kaw xmetz’ew, li chapchooq li xuq’ re wankilal sa’ ruq’, tiqto rik’in saqen jo’ xtz’apb’al li ru, ut lix tz’uumal re taayehoq aatin, junelikil aatin; a’ut lix sa’ xch’ool taawanq choq’ jun xyo’leb’aal li yaal, re xk’eeb’al xtuqub’ankil ru li rochoch li Dios, ut re xtusub’ankil sa’ li jar siireb’ chi ch’och’ li reechanihomeb’ laj santil paab’anel li tawb’ileb’ xk’ab’a’, ut xk’ab’a’eb’ lix yuwa’eb’, ut li ralal xk’ajoleb’, chi tz’iib’anb’il sa’ xhuhil lix chaq’rab’ li Dios;

8 A’ut li winq a’an, li b’oqb’il chaq xb’aan li Dios ut xaqab’anb’il, li naye’ok re li ruq’ re xtiikob’resinkil lix akaax li Dios, taat’ane’q xb’aan xtzimaj li kamk, chanchan jun xtoonal li che’ li nasak’e’ xb’aan xkawil xrepom li kaaq.

9 Ut chixjunileb’ li ink’a’ neke’tawman chi tz’iib’anb’il sa’ lix ahuhil li jultikaak, maajun reechanihomeb’ te’xtaw sa’ li kutan a’an; te’tz’eqmanq chaq b’an, ut lix jachalaqeb’ a’an taaxaqab’amanq sa’ xyanqeb’ li ink’a’ neke’paab’an, b’ar wan wi’ li bayaynak ut k’uxuxink ruch-e.

10 Li k’a’aq re ru a’in ninye moko injunes ta wib’; jo’kan ut, jo’ chanru na’aatinak li Qaawa’, jo’kan ajwi’ taatz’aqob’resinq ru.

11 Ut eb’ li wankeb’ sa’ li Taqenaqil Tijonelil, li ink’a’ neke’tawman xk’ab’a’eb’ chi tz’iib’anb’il sa’ axhuhil li chaq’rab’, malaj ut li natawman naq bxq’etomeb’ li paab’aal, malaj ut naq cisinb’ileb’ chaq sa’ li iglees, jo’ ajwi’ li wankeb’ sa’ li xka’ch’inal ru tijonelil, malaj eb’ li komon, sa’ li kutan a’an ink’a’ te’xtaw jun reechanihomeb’ sa’ xyanqeb’ laj santil paab’anel re li Q’axal Taqenaq Xwankil;

12 Jo’kan ut, taab’aanumanq reheb’ jo’ chanru reheb’ li ralal xk’ajol laj tij, jo’ taatawmanq chi tz’iib’anb’il resil sa’ li xkab’ ch’ol ut xb’een xkaak’aal raqal re laj Esdras.