Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 69
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 69

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, 11 Noviembre 1831. Li jultikanb’il na’leb’ li ch’utub’anb’il, li tento taapuktesimanq sa’ junpaat, kik’ulub’aman sa’ li b’oqb’il ch’utub’aj-ib’ sa’ 1–2 Noviembre. Sa’ 3 Noviembre, li k’utb’esinb’il na’leb’ li natawman arin jo’ tasal 133 kitiqe’ chirix, ut Apendice kiyeeman re moqon. Laj Oliver Cowdery ak kixaqab’aman chaq re xk’amb’al li tz’iib’anb’il aatin wan wi’ li k’utb’esinb’il na’leb’ ut taqlahom chi ch’utub’anb’il, toj sa’ Independence, Missouri, re taak’uub’amanq choq’ hu. Ki’ajman naq tixk’am ajwi’ li tumin rik’in, li kikub’siman re xwaklesinkil li Iglees sa’ Missouri. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naxk’e xk’anjel laj John Whitmer naq taarochb’eeni laj Oliver Cowdery, ut naxye ajwi’ naq laj John Whitmer taab’eeq re tixch’utub’ li jar esilal sa’ lix b’oqb’al jo’ aj k’uulanel esilal ut aj tz’iib’anel esil re li Iglees.

1–2, Laj John Whitmer tento taa’ochb’eeninq re laj Oliver Cowdery toj sa’ Missouri; 3–8, Tento ajwi’ taajultikanq aatin, ut tixch’utub’, tixk’uula, ut tixtz’iib’a resil li k’a’ru nak’ulman.

1 Chex’ab’inq chiwu, chan li Qaawa’ lee Dios, choq’ re lix chaab’ilal lin moos aj aOliver Cowdery. Maawa’ xchaab’ilal inna’leb’ naq a’an taak’ehe’q chixk’uula li taqlahom ut li tumin li tixk’am toj sa’ li ch’och’ Sion, ka’ajwi’ wi taaxik junaq rochb’een, li tiikaq xch’ool ut xaqxooq chi paab’ank.

2 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’, nawaj naq lin moos, aj aJohn Whitmer, taaxik rochb’een inmoos aj Oliver Cowdery.

3 Ut jo’kan ajwi’ naq taakanaaq a’an chixtz’iib’ankil ut chixk’uub’ankil jun aesil chirix chixjunil li k’a’aq re ru nim xwankil li taaril ut tixnaw chirix lin iglees;

4 Ut jo’kan ajwi’ naq tixk’ul axna’leb’ ut xtenq’ankil rik’in lin moos aj Oliver Cowdery ut jalaneb’ chik.

5 Ut jo’kan ajwi’, eb’ lin moos li wankeb’ sa’ jalaneb’ chik li na’ajej sa’ li ruchich’och’ tento te’xtaqla li resil lix amertoomileb’ sa’ li ch’och’ Sion;

6 Xb’aan naq li ch’och’ Sion taawanq choq’ xk’ojleb’aal, ut choq’ jun na’ajej re xk’ulb’al ut xb’aanunkil chixjunil li k’a’aq re ru a’in.

7 A’b’anan, lin moos aj John Whitmer chib’eeq k’iila sut sa’ li junjunq chi na’ajej, ut sa’ li junjunq chi iglees, re naq q’axal wi’chik taaruuq chixk’ulb’al xnawom—

8 Rik’in jultikank aatin ut ch’olob’ank, tz’iib’ak, xk’eeb’al wi’chik reetalil li ak tz’iib’anb’il, sik’ok, ut xtawb’al chixjunil li k’a’aq re ru li taawanq choq’ re xchaab’ilal li iglees, ut choq’ reheb’ li tasal tenamit li yookeb’ chi nimank, li te’nimanq sa’ li ch’och’ aSion, re te’reechani chiru li junjunq tasal tenamit, chi junelik q’e kutan. Amen.