Bantuan Kajian
Pemulihan Injil
sebelumnya seterusnya

Pemulihan Injil

Penegakan semula Tuhan akan kebenaran dan tatacara Injil-Nya di antara manusia di atas bumi. Injil Yesus Kristus hilang dari bumi melalui kemurtadan yang terjadi menyusul pelayanan duniawi dari para Rasul Kristus. Kemurtadan itu menjadikan perlu adanya pemulihan Injil. Melalui penglihatan, pelayanan para malaikat, dan wahyu kepada manusia di atas bumi, Tuhan memulihkan Injil. Pemulihan dimulai dengan Nabi Joseph Smith (JS—S 1; A&P 128:20–21) dan telah berlanjut sampai masa sekarang melalui pekerjaan para nabi Tuhan yang hidup.