Bantuan Kajian
Keangkuhan
sebelumnya seterusnya

Keangkuhan

Kurangnya atau ketiadaan kerendahan hati atau kemudahan diajar. Keangkuhan menempatkan orang-orang dalam pertentangan terhadap satu sama lain dan terhadap Tuhan. Orang yang angkuh menempatkan dirinya di atas mereka di sekitarnya dan mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan. Keangkuhan, rasa iri hati, kekerasan hati, dan kesombongan juga ciri khas dari orang yang angkuh.