Bantuan Kajian
Saksi
sebelumnya seterusnya

Saksi

Suatu pernyataan atau bukti lain bahawa sesuatu adalah benar; sebuah kesaksian. Saksi juga boleh seseorang yang memberikan pernyataan atau bukti yang seperti itu berdasarkan pada pengetahuan peribadi; yaitu, seseorang yang memberikan kesaksian.