Bantuan Kajian
Bumi
sebelumnya seterusnya

Bumi

Adalah planet di tempat mana kita tinggal, diciptakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus untuk digunakan oleh manusia sewaktu percubaan fana mereka. Takdir bumi yang terakhir ialah untuk menjadi tempat yang dipermuliakan (A&P 77:1–2; 130:8–9). Bumi akan menjadi sebuah warisan abadi bagi mereka yang telah hidup secara layak bagi kerajaan selestial (A&P 88:14–26). Mereka akan menikmati untuk berada dalam hadirat Bapa dan Putera (A&P 76:62).

Dicipta bagi manusia

Sebuah entiti yang hidup

Pembahagian bumi

Pembersihan bumi

Tahap terakhir bumi