Bantuan Kajian
Mormon, Nabi bangsa Nefi
sebelumnya seterusnya

Mormon, Nabi bangsa Nefi

Seorang nabi, jeneral tentera, dan penyimpan catatan orang Nefi dalam Kitab Mormon. Mormon hidup kira-kira tahun 311–385 M (Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Dia adalah pemimpin tentera selama sebahagian besar hidupnya, mulai usia lima belas tahun (Morm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3). Amaron memberi ajaran kepada Mormon untuk mempersiapkan dirinya untuk bertanggungjawab atas catatan-catatan dan penyimpanan catatan (Morm. 1:2–5; 2:17–18). Setelah mencatat sejarah masa hidupnya sendiri, Mormon meringkas kepingan-kepingan besar Nefi di atas kepingan-kepingan Mormon. Kemudian dia menyerahkan catatan kudus ini kepada anak lelakinya Moroni. Kepingan-kepingan ini adalah bahagian catatan yang darinya Joseph Smith menterjemahkan Kitab Mormon.

Kata-kata Mormon

Sebuah kitab kecil dalam Kitab Mormon. Di antara kata-kata terakhir Amaleki dalam kitab Omni dan kata-kata pertama dalam kitab Mosia, Mormon, editor semua catatan tersebut, membuat sisipan kecil ini. (Lihat “Penjelasan Singkat tentang Kitab Mormon” pada bahagian depan Kitab Mormon.)

Kitab Mormon

Sebuah kitab terpisah di dalam jilid tulisan suci yang dikenal sebagi Kitab Mormon. Bab 1–2 menceritakan tentang Amaron, seorang nabi di antara bangsa Nefi, memberi ajaran kepada Mormon bila dan di mana memperoleh kepingan-kepingan tersebut. Juga, peperangan besar dimulai, dan Tiga Orang Nefi diambil kerana kejahatan orang-orang. Bab 3–4 menceritakan tentang Mormon menyerukan pertaubatan kepada orang-orang, tetapi mereka tidak lagi berperasaan, dan kejahatan yang lebih besar meluas daripada yang pernah ada sebelumnya di Israel. Bab 5–6 mencatat pertempuran-pertempuran terakhir antara bangsa Nefi dan bangsa Laman. Mormon tewas bersama dengan sebahagian besar bangsa Nefi. Dalam bab 7, sebelum kematiannya, Mormon meminta kepada orang-orang—pada waktu itu dan pada waktu mendatang—untuk bertaubat. Bab 8–9 mencatat bahawa akhirnya hanya anak lelaki Mormon, Moroni, yang tersisa. Dia mencatat pemandangan terakhir akan kematian dan pembunuhan beramai-ramai, termasuk akhir dari bangsa Nefi, dan menulis pesan kepada generasi-generasi yang akan datang dan para pembaca catatan ini.