Bantuan Kajian
Bangsa Yahudi
sebelumnya seterusnya

Bangsa Yahudi

Bangsa Yahudi boleh menjadi (1) keturunan dari Yehuda, salah satu daripada dua belas anak lelaki Yakub, (2) orang-orang dari kerajaan Yehuda di sebelah selatan zaman dahulu, atau (3) orang-orang yang mengamalkan agama, gaya hidup, dan adat resam agama Yahudi tetapi mungkin atau mungkin bukan merupakan orang Yahudi melalui kelahiran. Ia telah menjadi kebiasaan untuk menggunakan perkataan Yahudi untuk merujuk kepada semua keturunan dari Yakub, tetapi ini adalah suatu kesilapan. Ia sepatutnya dihadkan kepada mereka yang adalah dari kerajaan Yehuda atau, lebih terutamanya masa kini, mereka yang adalah dari suku Yehuda dan sekutunya.