Bantuan Kajian
Kegembiraan
sebelumnya seterusnya

Kegembiraan

Sebuah keadaan kebahagiaan yang besar datang dari kehidupan yang soleh. Tujuan kehidupan fana adalah agar semua orang memiliki kegembiraan (2 Ne. 2:22–25). Kegembiraan yang penuh hanya akan datang melalui Yesus Kristus (Yoh. 15:11; A&P 93:33–34; 101:36).