Bantuan Kajian
Tulisan Suci
sebelumnya seterusnya

Tulisan Suci

Kata-kata, baik tertulis mahupun diucapkan, melalui orang kudus Tuhan ketika digerakkan oleh Roh Kudus. Tulisan suci didaftar karya Gereja yang rasmi dewasa ini terdiri dari Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat Berharga. Yesus dan para penulis Perjanjian Baru menganggap kitab-kitab Perjanjian Lama sebagai tulisan suci (Mat. 22:29; Yoh. 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Ptr. 1:20–21). Lihat juga Kronologi di dalam lampiran.

Tulisan-tulisan suci yang telah hilang

Ada banyak tulisan kudus disebut-sebut dalam tulisan suci yang tidak kita miliki dewasa ini, yang di antaranya adalah kitab-kitab dan para penulis ini: kitab perjanjian (Kel. 24:7), kitab peperangan Tuhan (Bil. 21:14), kitab Yasar (Yos. 10:13; 2 Sam. 1:18), sejarah Raja Salomo (1 Raj. 11:41), riwayat Samuel, pelihat itu (1 Taw. 29:29), kitab nabi Natan (2 Taw. 9:29), sejarah nabi Semaya, nabi itu (2 Taw. 12:15), kitab sejarah nabi Ido (2 Taw. 13:22), sejarah Yehu anak Hanani (2 Taw. 20:34), sejarah nabi-nabi (2 Taw. 33:19), Henokh (Yud. 1:14), dan kata-kata Zenok, Neum, dan Zenos (1 Ne. 19:10), Zenos (Yakub 5:1), Zenok dan Ezias (Hel. 8:20), dan kitab kenangan (Musa 6:5); dan surat-surat kepada Jemaah Korintus (1 Kor. 5:9), kepada Jemaah Efesus (Ef. 3:3), dan dari Laodikia (Kol. 4:16) dan dari Yudas (Yud. 1:3).

Tulisan suci yang akan dipelihara

Nilai tulisan suci

Tulisan suci yang dinubuat akan datang