Bantuan Kajian
Sion
sebelumnya seterusnya

Sion

Yang murni hatinya (A&P 97:21). Sion juga bererti tempat di mana yang murni hatinya tinggal. Kota yang dibangun oleh Henokh dan umatnya yang pada akhirnya diambil ke syurga kerana kesolehan disebut Sion (A&P 38:4; Musa 7:18–21, 69). Pada zaman akhir sebuah kota bernama Sion akan dibangun di dekat Jackson County, Missouri (Amerika Serikat), ke mana suku-suku Israel akan berkumpul (A&P 103:11–22; 133:18). Para Orang Suci dinasihati untuk membangun Sion di mana pun mereka tinggal di dunia.