Scripturi
Doctrină şi Legăminte 73
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 73

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Hiram, Ohio, la 10 ianuarie 1832 (History of the Church, 1:241–242). De la începutul lunii decembrie, profetul şi Sidney fuseseră ocupaţi cu predicarea, ceea ce a contribuit la reducerea sentimentelor defavorabile care apăruseră împotriva Bisericii (vezi introducerea de la secţiunea 71).

1–2, Vârstnicii trebuie să continue să predice; 3–6, Joseph Smith şi Sidney Rigdon trebuie să continue să traducă Biblia până când va fi terminată.

1 Pentru că, adevărat spune Domnul, Mi se pare necesar ca aei să continue predicarea Evangheliei şi să îndemne Bisericile în regiunile din împrejurimi, până la conferinţă;

2 Şi apoi, iată, li se va face cunoscut lor, prin aglasul conferinţei, diferitele lor misiuni.

3 Acum, adevărat vă spun vouă, slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, spune Domnul, Mi se pare anecesarbtraduceţi din nou;

4 Şi, în măsura în care este posibil, să predicaţi în regiunile din împrejurimi până la conferinţă; şi după aceasta, este necesar să continuaţi munca de traducere până când va fi terminată.

5 Şi aceasta să fie un exemplu pentru vârstnici până când vor primi alte cunoştinţe, chiar aşa cum este scris.

6 Acum, nu vă dau mai mult pentru acest moment. aÎncingeţi-vă coapsele şi fiţi serioşi. Chiar aşa. Amin.