Doctrină şi Legăminte 4
  Footnotes
  Theme

  Secţiunea 4

  Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, tatălui lui, Joseph Smith, tatăl, la Harmony, Pennsylvania, în februarie 1829 (History of the Church, 1:28).

  1–4, Slujirea cu sârguinţă îi salvează pe slujitorii Domnului; 5–6, Însuşiri asemănătoare cu cele ale divinităţii îi califică pe ei pentru slujire; 7, Lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie căutate.

  1 Acum, iată, o aminunată lucrare va veni foarte curând printre copiii oamenilor.

  2 De aceea, voi care vă îmbarcaţi să-L aslujiţi pe Dumnezeu, vedeţi să-L bslujiţi cu toată cinima, cu tot sufletul, cu tot cugetul şi cu toată tăria voastră, pentru ca să puteţi sta fără dprihană înaintea lui Dumnezeu în ultima zi.

  3 De aceea, dacă doriţi să-L slujiţi pe Dumnezeu, voi sunteţi achemaţi la această lucrare;

  4 Pentru că, iată, acâmpul este alb, gata pentru bseceriş; şi iată, cel care mânuieşte secera sa cu toată puterea lui, acela cstrânge ca să nu piară, dar aduce salvare pentru sufletul lui;

  5 Şi acredinţa, bsperanţa, ccaritatea şi ddragostea, cu eochiul îndreptat numai către fslava lui Dumnezeu, îl califică pentru această lucrare.

  6 Amintiţi-vă de credinţă, de avirtute, de cunoaştere, de bcumpătare, de răbdare, de bunătatea frăţească, de evlavie, de caritate, de cumilinţă, de dsârguinţă.

  7 aCereţi şi veţi primi; bateţi şi vi se va deschide. Amin.