Bantuan Penelaahan
Pembalasan


Pembalasan

Pembalasan dendam atau tuntutan pembalasan untuk cedera atau ketersinggungan.