Bantuan Penelaahan
Naaman


Naaman

Dalam Perjanjian Lama, panglima dari pasukan raja Aram. Dia juga penderita kusta. Melalui iman seorang hamba perempuan orang Israel dia pergi ke Israel untuk menemui Nabi Elisa. Dia disembuhkan dari penyakit kusta dengan merendahkan hatinya dan mandi tujuh kali di dalam Sungai Yordan sesuai petunjuk yang diberikan Nabi Elisa (2 Raj. 5:1–19; Luk. 4:27).