Bantuan Belajar
    Naaman
    Catatan Kaki
    Tema

    Naaman

    Dalam Perjanjian Lama, panglima dari pasukan raja Aram. Dia juga penderita kusta. Melalui iman seorang hamba perempuan orang Israel dia pergi ke Israel untuk menemui Nabi Elisa. Dia disembuhkan dari penyakit kusta dengan merendahkan hatinya dan mandi tujuh kali di dalam Sungai Yordan sesuai petunjuk yang diberikan Nabi Elisa (2 Raj. 5:1–19; Luk. 4:27).