Bantuan Penelaahan
Liahona


Liahona

Dalam Kitab Mormon, sebuah bola kuningan dengan dua penunjuk yang memberikan arah—seperti kompas—dan juga petunjuk rohani kepada Lehi dan pengikutnya ketika mereka saleh. Tuhan menyediakan Liahona dan memberikan petunjuk melaluinya.