Bantuan Penelaahan
Tabir


Tabir

Sebuah kata yang digunakan dalam tulisan suci untuk mengartikan (1) pemisah yang memisahkan area dari kemah suci atau bait suci, (2) simbol untuk pemisahan antara Allah dan manusia, (3) kain tipis yang dikenakan oleh orang-orang untuk menutupi muka atau kepala mereka, atau (4) keadaan lupa yang diberikan Allah yang menghalangi kenangan orang akan keberadaan prafana.