Bantuan Penelaahan
Lamoni


Lamoni

Dalam Kitab Mormon, raja orang Laman yang diinsafkan oleh Roh Tuhan serta kerja dan pengajaran Amon yang terilhami (Alma 17–19).