Bantuan Belajar
    Lamoni
    Catatan Kaki
    Tema

    Lamoni

    Dalam Kitab Mormon, raja orang Laman yang diinsafkan oleh Roh Tuhan serta kerja dan pengajaran Amon yang terilhami (Alma 17–19).