Bantuan Belajar
    Hormat
    Catatan Kaki
    Tema

    Hormat

    Sebagaimana biasanya digunakan dalam tulisan suci, untuk memperlihatkan rasa hormat dan rasa khidmat kepada seseorang atau sesuatu.