Bantuan Penelaahan
Hormat


Hormat

Sebagaimana biasanya digunakan dalam tulisan suci, untuk memperlihatkan rasa hormat dan rasa khidmat kepada seseorang atau sesuatu.