Hormat
    Footnotes

    Hormat

    Sebagaimana biasanya digunakan dalam tulisan suci, untuk memperlihatkan rasa hormat dan rasa khidmat kepada seseorang atau sesuatu.