Bantuan Penelaahan
Laknat


Laknat

Keadaan dihentikannya kemajuan seseorang dan disangkalnya jalan masuk ke hadirat Allah dan kemuliaan-Nya. Laknat terjadi pada tingkat yang berbagai macam. Semua yang tidak mendapatkan kegenapan permuliaan selestial akan sedikit banyak terbatasi dalam kemajuan dan hak-hak istimewa mereka, dan mereka akan dilaknat pada tingkat itu.