Bantuan Penelaahan
Penipuan Imam


Penipuan Imam

Orang-orang yang berkhotbah dan menetapkan diri mereka sebagai terang bagi dunia agar mereka boleh memperoleh keuntungan dan pujian dunia; mereka tidak mengupayakan kesejahteraan Sion (2 Ne. 26:29).