Bantuan Penelaahan
Sakit


Sakit

Memiliki penyakit. Dalam tulisan suci, penyakit jasmani kadang-kadang merupakan simbol untuk kurangnya kesejahteraan rohani (Yes. 1:4–7; 33:24).