Bantuan Penelaahan
Permuliaan


Permuliaan

Keadaan kebahagiaan dan kemuliaan paling tinggi di dalam kerajaan selestial.