Bantuan Penelaahan
Batu Karang


Batu Karang

Secara kiasan, Yesus Kristus dan Injil-Nya, yang adalah landasan dan penunjang yang kuat (A&P 11:24; 33:12–13). Batu karang dapat juga merujuk pada wahyu, yang melaluinya Allah menyingkapkan Injil-Nya kepada manusia (Mat. 16:15–18).