Bantuan Belajar
    Kemerdekaan
    Catatan Kaki
    Tema

    Kemerdekaan

    Keadaan atau kondisi sanggup untuk bertindak dan berpikir dengan bebas. Kepatuhan pada asas-asas Injil membebaskan seseorang dari penawanan rohani akan dosa (Yoh. 8:31–36).