Bantuan Penelaahan
Asas


Asas

Doktrin, kebenaran, atau hukum dasar. Asas-asas pertama Injil adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan pertobatan (PK 1:4).