Bantuan Belajar
    Awal
    Catatan Kaki
    Tema

    Awal

    Secara umum merujuk pada masa sebelum kehidupan fana ini—yaitu, kehidupan prafana. Kadang-kadang Yesus Kristus dirujuk sebagai Yang Awal.