Bantuan Belajar
  Izebel
  Catatan Kaki
  Tema

  Izebel

  Seorang wanita jahat dalam Perjanjian Lama dari negeri Fenisia. Dia adalah istri Ahab (1 Raj. 16:30–31), raja Israel yang memerintah saat Elia adalah nabi.

  Pernikahan Izebel dengan Ahab, lebih daripada peristiwa tunggal lain apa pun, menyebabkan keruntuhan kerajaan Israel di utara; Izebel memperkenalkan kepada Israel bentuk-bentuk terburuk penyembahan berhala dari negerinya sebagai pengganti penyembahan kepada Yehova (1 Raj. 18:13, 19).