Bantuan Penelaahan
Panen


Panen

Tulisan suci kadang-kadang menggunakan kata panen secara kiasan untuk merujuk pada membawa orang-orang ke dalam Gereja, yang adalah kerajaan Allah di atas bumi, atau pada suatu masa penghakiman, misalnya Kedatangan Kedua Yesus Kristus.