Bantuan Penelaahan
Perzinaan


Perzinaan

Hubungan seksual tidak sah antara pria dan wanita. Walaupun perzinaan secara umum merujuk pada persetubuhan antara orang yang sudah menikah dan seseorang selain pasangannya, dalam tulisan suci itu bisa juga merujuk kepada orang yang belum menikah.

Kadang-kadang perzinaan digunakan sebagai simbol untuk kemurtadan dari suatu bangsa atau seluruh umat dari jalan Tuhan (Bil. 25:1–3; Yer. 3:6–10; Yeh. 16:15–59; Hos. 4).