Persembahan
    Footnotes

    Persembahan

    Suatu pemberian bagi Tuhan. Perjanjian Lama sering menggunakan kata ini untuk merujuk pada kurban atau persembahan bakaran. Gereja dewasa ini menggunakan persembahan puasa dan persembahan sukarela yang lain (termasuk waktu, bakat, dan kepemilikan) untuk menolong yang miskin serta untuk maksud layak lainnya.