Bantuan Penelaahan
Persembahan


Persembahan

Suatu pemberian bagi Tuhan. Perjanjian Lama sering menggunakan kata ini untuk merujuk pada kurban atau persembahan bakaran. Gereja dewasa ini menggunakan persembahan puasa dan persembahan sukarela yang lain (termasuk waktu, bakat, dan kepemilikan) untuk menolong yang miskin serta untuk maksud layak lainnya.