Benci, Kebencian
    Footnotes

    Benci, Kebencian

    Benci adalah rasa tidak suka yang kuat terhadap seseorang atau terhadap sesuatu.