Bantuan Penelaahan
Benci, Kebencian


Benci, Kebencian

Benci adalah rasa tidak suka yang kuat terhadap seseorang atau terhadap sesuatu.