Bantuan Penelaahan
Fana, Kefanaan


Fana, Kefanaan

Masa dari kelahiran sampai kematian jasmani. Ini kadang-kadang disebut keadaan kedua.