Bantuan Penelaahan
Percaya, Kepercayaan


Percaya, Kepercayaan

Memiliki iman kepada seseorang atau menerima sesuatu sebagai yang benar, serta bersandar pada atau menempatkan rasa percaya kepadanya. Dalam masalah rohani, percaya mencakup bersandar kepada Allah dan Roh-Nya. Seseorang mesti bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus supaya diselamatkan di dalam kerajaan Allah (A&P 20:29).