Tuhan
    Footnotes

    Tuhan

    Sebutan rasa hormat dan penghormatan yang dalam bagi Allah Bapa dan Juruselamat Yesus Kristus. Sebutan ini merujuk pada kedudukan Mereka sebagai Majikan yang Mahatinggi, yang mengasihi atas ciptaan Mereka.