Bantuan Penelaahan
Keji, Kekejian


Keji, Kekejian

Dalam tulisan suci, sesuatu yang menyebabkan kejijikan atau kebencian kepada yang saleh dan murni.